Građevinski poslovođa

Građevinski poslovođa

(Viši stupanj obrazovanja iz područja graditeljstva )

Ustanova Zagrebačko učilište u proljetnom semestru 2020., izvodi predmetno usavršavanje u sljedećim gradovima i terminima:

GRUPA

  MJESTO ODRŽAVANJA

POČETAK NASTAVE – proljeće 2020.

ZAGREB

Zagreb, Lanište 1e

20. ožujka 2020. (petak)

ORGANIZACIJA I TRAJANJE PROGRAMA

Program jednosemestralnog usavršavanja prilagođen je konzultativno-instruktivnoj nastavi. Svim sudionicima osigurava se nastavna dokumentacija i priručnici kako bi se nastava mogla realizirati
prema posebnoj obrazovnoj tehnologiji i razrađenom izvedbenom nastavnom planu i programu (nastava, vježbe, kontrolni radovi) koji obuhvaća okvirne i izvedbene programe, uvodne, grupne i
pojedinačne konzultacije, te termin završnog ispita.
Usavršavanje se organizira u trajanju od 528 sati tijekom kojih polaznik ima 128 sati teoretskih predavanja i vježbi, te 400 sati praktičnog rada.
Polaznici usavršavanja obavezni su prisustvovati nastavi na svim početnim konzultacijama, kako bi od predmetnog nastavnika dobili detaljne upute o opsegu i dubini sadržaja predmeta, raspoloživoj
nastavnoj dokumentaciji, priručnicima i preporučenoj literaturi, obvezama polaznika i načinu pripremeza polaganje završnog ispita. Stručna praksa realizira se u društvu iz kojeg je polaznik upućen na usavršavanje, prema programu stručne prakse. Polaznici vode dnevnik stručne prakse.

Svim polaznicima, Zagrebačko učilište osigurava nastavnu dokumentaciju (priručnici, Zakoni, propisi, obrasci, isprave, evidencije i dr.) koja se uručuje na početku nastave.
Petnaest dana po završetku nastave održat će se završni ispit. Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio traje 4 sata i sastoji se u rješavanju testa znanja iz svih predmeta.
Polaznici usavršavanja koji su ispunili sve svoje obaveze u nastavi, obavili stručnu praksu (izradili sve tražene zadatke), te na pismenom dijelu ispita riješili najmanje 75% zadataka, ne moraju pristupiti usmenom dijelu ispita. Sljedeći ispitni rok organiziratI će se u roku 15 radna.

UVJETI ZA UPIS

U usavršavanje se mogu upisati osobe koje su završile najmanje trogodišnju ili četverogodišnju školu, studenti i druge osobe sa završenim stručnim ili sveučilišnim dodiplomskim i
poslijediplomskim studijem.
Uvjerenje o uspješno položenom ispitu vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u e-knjižicu (ERPS-elektronički radno pravni status).