Croskills

CROSKILLS je program kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti. Ovaj program neformalnog učenja nastao je na osnovu Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, europske inicijative Build Up Skills te zajedničkim djelovanjem stručne javnosti kroz Nacionalnu kvalifikacijsku platformu u cilju jačanja vještina građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti.

Program CROSKILLS sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela izobrazbe koja se provodi prema satnici:

Izobrazba kvalificiranih radnika (h) Izobrazba radnika kvalificiranih za neko drugo građevinsko zanimanje (h) Izobrazba nekvalificiranih radnika i radnika kvalificiranih za ne-građevinska zanimanja (h)
Teorijski dio Zajednički dio 2 2 2
Strukovni dio 6 10 13
Praktični dio 12 13 15
SVEUKUPNO SATI 20 25 30

Program izobrazbe za teorijski dio nastave

Teorijski dio nastave sastoji se od dva dijela:

Zajednički dio – teorijska znanja koja su jednaka za svih 6 (šest) građevinskih zanimanja (fasader, zidar, soboslikar – ličlilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar);

Strukovni dio – teorijska znanja koja ovise o pojedinom zanimanju (fasader, zidar, soboslikar – ličlilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar).

Zajednički dio (2 sata)

Zanimanja: Fasader, zidar, soboslikar – ličlilac, krovopokrivač, tesar,monter suhe gradnje

1         OPĆENITO

1.1       ENERGETSKA UČINKOVITOST

1.2       POSTUPANJE S GRAĐEVINSKIM OTPADOM

2          OSNOVE SOCIOLOGIJE RADA

3          ZAKONSKI OKVIRI

3.1       ORGANIZACIJA GRAĐENJA

3.2       ZAŠTITA NA RADU

3.3       ZAŠTITA OD POŽARA

4          POZNAVANJE ZGRADE

4.1       POZNAVANJE NACRTA

4.2       ELEMENTI ZGRADE

4.3       POMOĆNE KONSTRUKCIJE NA GRADILIŠTU

5          KONTROLA KVALITETE GRAĐENJA

5.1       ZRAKONEPROPUSNOST

line

Strukovni dio

Zanimanje Fasader (6-13 sati)

1          UVOD U FASADERSKU STRUKU

1.1       DJELATNOST FASADERA

1.2       FASADERSKI PRIBOR, ALATI I STROJEVI

1.3       MATERIJALI U FASADERSKOJ STRUCI

1.4       OSNOVE ZIDANJA I ŽBUKANJA

2          IZOLACIJA OBJEKTA

2.1       ETICS SUSTAVI

2.2       VENTILIRANE I STAKLENE FASADE

2.3       UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

2.4       ZELENE FASADE

line

Zanimanje Zidar (6-13 sati)

1          UVOD U ZIDARSKU STRUKU

1.1       DJELATNOST ZIDARA

1.2       ZIDARSKI ALAT, PROBOR I STROJEVI

1.3       ZIDARSKI MATERIJALI

2          ZIDANE KONSTRUKCIJE

2.1       ZIDNI ELEMENTI I NJIHOVA SVOJSTVA

2.2       UPUTE ZA GRADNJU ZIDANIH KONSTRUKCIJA

2.3       POSTUPCI NJEGE I ZAŠTITE TIJEKOM IZVEDBE ZIĐA

2.4       NORMATIVI

3          IZOLACIJA ZGRADE

3.1       IZOLACIJSKI MATERIJALI

3.2       IZOLACIJA TEMELJA I PODOVA

3.3       ETICS SUSTAVI

3.4       UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

3.5       KROVOVI

line

 Zanimanje Monter suhe gradnje (6-13 sati)

1          UVOD STRUKU MONTERA SUHE GRADNJE

1.1       DJELATNOST MONTERA SUHE GRADNJE

1.2       ALAT I PRIBOR U SUHOJ GRADNJI

1.3       MATERIJALI U SUHOJ GRADNJI

2          SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.1       ZIDNI SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.2       STROPNI SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.3       OBLAGANJE POTKROVLJA SUHOM GRADNJOM

2.4       PODNI SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.5       ZAVRŠNA OBRADA SPOJEVA PLOČA

line

Zanimanje Soboslikar – ličilac (6-13 sati)

1          UVOD U SOBOSLIKARSKO – LIČILARSKU STRUKU

1.1       DJELATNOST SOBOSLIKARA – LIČILACA

1.2       SOBOSLIKARSKO-LIČILAČI PRIBOR I ALAT

1.3       SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI MATERIJALI

2          IZVOĐENJE VANJSKIH ZAVRŠNIH PREMAZA S PRIPADAJUĆIM PREDRADNJAMA

2.1       SOBOSLIKARSKA OBRADA FASADNIH ZIDOVA

2.2       LIČILAČKA OBRADA STOLARIJE

2.3       SOBOSLIKARSKA OBRADA POTKROVLJA

3          IZOLACIJA ZGRADE

3.1       IZOLACIJSKI MATERIJALI

3.2       ETICS SUSTAVI

3.3       UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

line

 Zanimanje Krovopokrivač (6-13 sati)

1          UVOD U KROVOPOKRIVAČKU STRUKU

1.1       DJELATNOST KROVOPOKRIVAČA

1.2       VRSTE KROVNOG POKROVA

1.3       NOSIVA KROVNA KONSTRUKCIJA

1.4       KROVNA OPREMA

1.5       ZAŠTITA KROVNE KONSTRUKCIJE

1.6       VEZNA SREDSTVA, PRIBOR, ALAT I STROJEVI

1.7       IZOLACIJSKI MATERIJALI

1.8       UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

2          POKROVI CRIJEPOM

2.1       CRIJEP

2.2       LIM

2.3       KROVNE PLOČE

2.4       POKROV OD ORGANSKIH PRIRODNIH MATERIJALA

3          RAVNI KROVOVI

3.1       PODJELA RAVNIH KROVOVA S OBZIROM NA RASPORED SLOJEVA

3.2       DETALJI PRODORA I VEZA KROVA

3.3       NAJČEŠĆI PROBLEMI NA RAVNIM KROVOVIMA

3.4       SANACIJA RAVNIH KROVOVA

4          GRAĐEVNA LIMARIJA

4.1       MATERIJALI I KARAKTERISTIKE GRAĐEVNE LIMARIJE

4.2       POVRŠINSKA OBRADA I ZAŠTITA LIMOVA

4.3       SASTAVLJANJE LIMOVA

4.4       ELEMENTI GRAĐEVINSKE LIMARIJE U KROVOPOKRIVAČKOJ STRUCI

4.5       GRIJANJE OLUKA I ODVODA OBORINSKE VODE

line

Zanimanje Tesar (6-13 sati)

1          UVOD U TESARSKU STRUKU

1.1       DJELATNOST TESARA

1.2       TESARSKI PRIBOR, ALAT I STROJEVI

1.3       MATERIJALI I VEZNA SREDSTVA

1.4       DRVENE KONSTRUKCIJE

1.5       OSNOVNE TESARSKE OBRADE

1.6       KROVNA KONSTRUKCIJA

1.7       TEHNOLOGIJA IZRADE DRVENIH ZGRADA PO PRINCIPU MONTAŽNE GRADNJE

2          IZOLACIJA ZGRADE

3.1       IZOLACIJA TEMELJA I PODOVA

3.2       IZOLACIJA FASADNIH DRVENIH ZIDOVA

3.3       DRVENI STROPOVI I NJIHOVA IZOLACIJA

3.4       UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

3.5       IZOLACIJA KROVIŠTA

4          EKO GRADNJA

line

Program izobrazbe za parktični dio nastave

Praktična nastava na modelu krovišta za zanimanja tesar, krovopokrivač, monter suhe gradnje

Izradu drvenog podaščanog ventiliranog krova.

Izvedba toplinske izolacije krovišta.

Pravilna izvedba slojeva brana u slučaju prodora.

Izrada drvenog zida sa toplinskom izolacijom, postavljenom kišnom i parnom branom i fasadnom toplinskom izolacijom.

Praktična nastava na modelu temelja zida za zanimanja zidar, fasader, soboslikar – ličilac

Zidanje opekom s poboljšanim energetskim svojstvima.

Ugradnja prozora po principu RAL ugradnje.

Izvedba toplinskog sustava fasade prema ETISC smjernicama.

Prezentacija postave specijalnih toplinsko izolacijskih elementa.