Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu: 26., 27. i 28. kolovoz 2019. u 16h