Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu: 20., 21. i 22. studeni 2019. u 16h