Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu i Bjelovaru: 23., 24. i 25. listopad 2019. u 16h