Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu i Bjelovaru: 10., 11. i 12. travnja 2019. u 16h