Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu, Bjelovaru i Županji: 12., 13. i 14. lipnja 2019. u 16h