Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu: 25., 26. i 27. veljače 2019. u 16h