Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Najava termina za edukaciju u Zagrebu:

15.,16.,17. listopad 2018. godine od 16:00h do 18:00h

PRIJAVE U TIJEKU